Sommaren
Kursnamn Suomea maahanmuuttajille: Sairaanhoitajan suomi B2-taso
Kursdatum 01.06.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Länsivuori Marjo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 26.02.2024 - 31.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Suomea maahanmuuttajille: Sairaanhoitajan suomi B2-taso

01.06.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tämä kurssi opettaa sinulle terveysalan suomen kieltä: millaista suomea käytät sairaanhoitajana. Terveysalalla tarvitset ammattisanastoa, jota et tavallisilla suomen kielen kursseilla opi. Kurssilla opit kieltä, jota käytät potilaiden ja omaisten kanssa. Lisäksi opit terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa (esimerkiksi AUDIT-testi, mielialapäiväkirja ja ruokapäiväkirja). Harjoittelet myös kirjaamista potilastietojärjestelmiin ja raportoimista. Sairaanhoitaja suomi -opintojakso harjaannuttaa keskitason kirjoittamis- ja tekstinymmärrystaitoja (B1-B2-tasot). Tutustut terveysalan kirjallisiin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla myös kertaat keskitason kielioppia.

 • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • oman alan kirjallisuus
 • terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • työelämän kieli
 • keskitason (YKI 4) kielioppi

Förkunskapskrav

Sinulla pitää olla noin B1-tason kielitaito. Sinun ei tarvitse todistaa kielitaitoasi todistuksella. Tämä kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5. 0 on hylätty ja 5 on paras.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot

Suoritustavat:

 • verkko-opintojaksolle osallistuminen
 • itsenäinen opiskelu: verkkotehtävien tekeminen
 • osallistuminen keskusteluihin verkossa
 • vapaaehtoiset Zoom-tapaamiset
 • itsearviointi ja palaute

Info

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin. Ensimmäinen Zoom-tapaaminen on 4.6.2024 klo 13.15 – 14.

Mer information

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet, opintojaksolle on kuitenkin kirjauduttava välillä 1.6 – 1.8.2024, jotta opinnot voi suorittaa. Saat opintojakson aloitusviestin sähköpostitse viimeistään 24.5.2024 mennessä.

Anmälningsinformation

Maksuton kurssi maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.