Non-stop
Kursnamn Suomea maahanmuuttajille: Sairaanhoitajan suomi B2-taso
Kursdatum 18.09.2023 - 30.04.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Pöntinen Anu
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 28.03.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Suomea maahanmuuttajille: Sairaanhoitajan suomi B2-taso

18.09.2023 - 30.04.2024

Beskrivning

Tämä kurssi opettaa sinulle terveysalan suomen kieltä: millaista suomea käytät sairaanhoitajana. Terveysalalla tarvitset ammattisanastoa, jota et tavallisilla suomen kielen kursseilla opi. Kurssilla opit kieltä, jota käytät potilaiden ja omaisten kanssa. Lisäksi opit terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa (esimerkiksi AUDIT-testi, mielialapäiväkirja ja ruokapäiväkirja). Harjoittelet myös kirjaamista potilastietojärjestelmiin ja raportoimista. Sairaanhoitajan suomi -opintojakso harjaannuttaa keskitason kirjoittamis- ja tekstinymmärrystaitoja (B1-B2-tasot). Tutustut terveysalan kirjallisiin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla myös kertaat keskitason kielioppia.

 • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • oman alan kirjallisuus
 • terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • työelämän kieli
 • keskitason (YKI 4) kielioppi

Förkunskapskrav

Sinulla pitää olla noin B1-tason kielitaito. Sinun ei tarvitse todistaa kielitaitoasi todistuksella. Tämä kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5. 0 on hylätty ja 5 on paras.

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Kurssi vaatii noin 135 tuntia työtä.

Suoritustavat

 • verkko-opintojaksolle osallistuminen
 • itsenäinen opiskelu: verkkotehtävien tekeminen
 • osallistuminen keskusteluihin verkossa
 • vapaaehtoiset Zoom-tapaamiset
 • itsearviointi ja palaute

Info

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet, kuitenkin 18.9.2023 – 30.4.2024.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin.

Anmälningsinformation

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi.

Opintojakso on maksuton kaikille osallistujille.