Sommaren
Kursnamn Suomen kieli ja viestintä
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Zita Kóbor-Laitinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 09.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Suomen kieli ja viestintä

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Suomen kieli ja viestintä -opintojakso antaa sinulle valmiudet ammattikorkeakoulussa tarvittaviin viestintätietoihin ja -taitoihin. Perehdyt kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä tiedonhankinnan työkaluihin.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
  • tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
  • tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
  • tietää tieteellisen tekstin piirteet
  • tunnistaa tiedontarpeet ja osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen kehittymisen

Förkunskapskrav

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu ammattikorkeakoulussa opiskeleville henkilöille. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomen kieli, opiskelijalla tulee olla suomen kielessä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B2.

Tämä opintojakso ei ole suomi toisena kielenä (S2) -kurssi.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan suoritettu–täydennettävä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kaikki opintojakson tehtävät on hyväksytysti suoritettu. Osassa tehtäviä on pakollinen osaamisprosentti, joka tulee saavuttaa. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 40% osaaminen. Opintojakson suoritukset arvioidaan neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Osa opintojakson tehtävistä on porrastettu eli eteneminen verkkokurssilla edellyttää ensin joidenkin tehtävien tekemistä. Opintojakson voi kuitenkin suorittaa omaan tahtiin.

Opintojaksolla on erilaisia kirjoittamiseen, tiedonhankintaan sekä puhe- ja ryhmäviestintään liittyviä tehtäviä. Opintojakso sisältää erityyppisiä kirjoitustehtäviä, verkkokeskusteluita, harjoittelutehtäviä ja verkkotestejä mm. lähdeviittauksista sekä kielen- ja tekstinhuollosta. Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa ohjeistuksen mukaisen esseen lähdeviitteineen sekä tekee videopuheen. Opintojaksolla käytetään aineistoina mm. videoita, podcasteja ja monipuolisia tekstejä.

Info

Opintojakson suorittamiseksi vaaditaan webkamera ja mikrofoni.

Opintojaksolla tutkimusviestinnän harjoituksissa ja tehtävissä käytetään materiaalina Humakin lähdeviiteopasta ja Humakin mallisivuja.

Mer information

Opiskeijapalautetta:

”Kaikki tehtävät missä on ollut analysointia on parasta! Paljon video materiaalista plussaa! Itse saan niistä enemmän irti.”

”Monipuoliset oppimistehtävät. Kurssi antoi perusvalmiudet etsiä tietoa esim. esseen kirjoittamiseen”

”Parasta että olen alkanut kirjoittaa… – -”

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.