Våren
Kursnamn Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Kursdatum 06.03.2023 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Anu Katila/ Kari Laasasenaho
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö

06.03.2023 - 30.04.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Ymmärtää turvetuotantoa ja tuotannosta vapautuvien alueiden olosuhteita ja syy-seuraussuhteita
  • Pystyy nimeämään keskeiset suonpohjien jälkikäyttömuodot
  • Osaa tulkita jälkikäyttöpäätökseen vaikuttavia tekijöitä, kuten vesitaloutta, sijaintia, maanomistussuhteita ja jäännösturpeen paksuutta
  • Tunnistaa turvemaiden kestävyyskysymyksiin liittyvät keskeiset ilmiöt
  • Ymmärtää perusteet suonpohjien liiketoiminnannan kehittämiselle
  • Osaa arvottaa erilaisten jälkikäyttömuotojen kannattavuutta sekä ymmärtää maankäyttösektoria koskettavien ilmastotavoitteiden merkitystä osana päätöksentekoa

Förkunskapskrav

Soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja.

Bedömningskriterier

Hyväksytyt harjoitustyöt ja lopputentti. Arviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija tietää, mistä teemoista suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö koostuu. Hän löytää keinoja tuottavuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Opiskelija tunnistaa eri jatkokäyttömuotoja ympäristö- ja talousvaikutuksia.

Hyvä 3-4:

Opiskelija osaa selittää mistä teemoista suonpohjien tuottavuus ja kestävyys koostuu. Hän osaa kuvata ne keinot, joilla suonpohjien kestävää ja tuottavaa jälkikäyttöä voidaan edistää ja osaa suunnitella sopivia käytännön toimia suonpohjilla. Opiskelija osaa perustella suonpohjien käytön vaikutuksia tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa tulkita suonpohjien jälkikäytön eri teemat. Hän osaa analysoida ne keinot, joilla suonpohjien kestävää ja tuottavaa jälkikäyttöä voidaan edistää ja osaa kehittää niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida suonpohjien jälkikäytön vaikutukset tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Arbetsformer och schemaläggning

Sisältää verkko-opetusta ja kurssitehtäviä. Läsnäolo opetuksessa ei pakollinen (tallenteet katsottavissa jälkikäteen).

Info

Tarvitaan tietokone ja toimiva kuva- ja ääniyhteys.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.