Våren
Kursnamn Suun terveys – portti terveyteen ja hyvinvointiin
Kursdatum 16.01.2023 - 11.04.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Hannele Tiira
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Suun terveys – portti terveyteen ja hyvinvointiin

16.01.2023 - 11.04.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa tunnistaa suun infektiivisiä sairauksia
  • tulkitsee suun sairauksien ja yleisterveyden vastavuoroisen yhteyden
  • hallitsee suun omahoidon eri menetelmät
  • tuntee ravintotekijöiden vaikutuksen suun terveydelle

Sisältö:

  • Suun infektiiviset sairaudet: karies, kiinnityskudossairaudet, limakalvomuutokset
  • Suun terveydentilan ja yleisterveyden välinen yhteys
  • Suun omahoidon menetelmät
  • Ravinto ja suun terveys

Suu on kipeä ja syöminen hankalaa – mikä on syynä? Ikenet vuotavat verta ja verensokeri heittelee – onko näillä asioille tekemistä toistensa kanssa? Hammasharja, hammastahna, hammasväliharja – mitä näillä tehdään?

Opintojaksolla opit tunnistamaan suussa olevia sairauksia, ymmärtämään niiden vaikutuksen yleisterveyteen ja vaikuttamaan suun terveyden ylläpitoon. Opintojakso soveltuu kaikille terveydenhoitoalalla oleville.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Oppimistehtävien ja moodletentin (läpipääsyraja 60%) hyväksytty suoritus annetun aikataulun mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutuu verkkokurssina. Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom. Kurssilla on itsenäistä työskentelyä, verkkokeskustelua, kirjallisia tehtäviä ja Moodle-tentti. Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Sisällön jaksotus: Osa 1: Suun infektiiviset sairaudet Osa 2: Suun terveyden vaikutus yleisterveyteen Osa 3: Suun terveyden ylläpito

Kaksi oppimistehtävää (palautukset viimeistään 5.2 ja 19.2), verkkokeskustelu (sulkeutuu 26.2) ja moodletentti (3.3). Tentin uusinnan ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

 

Info

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.