Hösten
Kursnamn Suun terveys – portti terveyteen ja hyvinvointiin
Kursdatum 07.09.2022 - 07.11.2022
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Hannele Tiira
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 05.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Suun terveys – portti terveyteen ja hyvinvointiin

07.09.2022 - 07.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa tunnistaa suun infektiivisiä sairauksia
  • tulkitsee suun sairauksien ja yleisterveyden vastavuoroisen yhteyden
  • hallitsee suun omahoidon eri menetelmät
  • tuntee ravintotekijöiden vaikutuksen suun terveydelle

Sisältö:

  • Suun infektiiviset sairaudet: karies, kiinnityskudossairaudet, limakalvomuutokset
  • Suun terveydentilan ja yleisterveyden välinen yhteys
  • Suun omahoidon menetelmät
  • Ravinto ja suun terveys

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Oppimistehtävien ja moodletentin (läpipääsyraja 60%) hyväksytty suoritus annetun aikataulun mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutuu verkkokurssina. Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom. Kurssilla on itsenäistä työskentelyä, verkkokeskustelua, kirjallisia tehtäviä ja Moodle-tentti. Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Sisällön jaksotus: Osa 1: Suun infektiiviset sairaudet Osa 2: Suun terveyden vaikutus yleisterveyteen Osa 3: Suun terveyden ylläpito

Aloitusinfo 7.9. Moodletentti 7.10. Tentti on auki koko päivän (8-18). 1.uusinta 21.10. ja 2. uusinta 7.11.

 

Info

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.