Våren
Kursnamn Svensk klinik – Rautalankaruotsia
Kursdatum 01.02.2023 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Laura Väistö
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 15.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Svensk klinik – Rautalankaruotsia

01.02.2023 - 30.04.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
  • Osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja hallitsee perussanaston
  • Pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita sekä innostetaan oman kielenoppimisen pohtimiseen ja tehostamiseen.

Förkunskapskrav

Aiempi osaaminen/opinnot

Tämä opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta ruotsin kielen opintoihin. Opiskelu edellyttää peruskoulussa ja lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettuja ruotsin opintoja.

Bedömningskriterier

Arvioinnin perusteet Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja tentit ja antanut opintojaksopalautteen. Kaikista tenteistä on saatava vähintään 50 % oikein. Opintojakso on suoritettava annetun opiskeluajan puitteissa.

Arviointi Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Itsenäinen työskentely 80 h.

Opiskelija saa opintojakson aikana palautetta tehdyistä tehtävistä ja tietoa etenemisestään. Opintojakson tehtävät ovat rakennettu tenttimuotoon, jolloin opiskelija etenee opintojaksolla tentti kerrallaan. Kun opiskelija on saanut viimeisen tentin suoritettua ja antanut opintojaksopalautteen, opintojakso on suoritettu.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.