Våren
Kursnamn Svenska för marknadskommunikation
Kursdatum 25.03.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Anna Sarajas-Zino
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 01.03.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Svenska för marknadskommunikation

25.03.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Tiesithän miten loistavia markkinoijia ruotsalaiset ovat? Haluatko parantaa viestintätaitojasi ja oppia pohjoismaisesta markkinointiviestinnästä? Tällä kurssilla perehdyt markkinointiviestintään liike-elämän esimerkkien, mainosten, postausten, blogien ja podien avulla. Opit markkinoimaan ruotsiksi eri kohderyhmille.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän sidonnaisuuden liike-elämän kulttuuriin pohjoismaissa.
 • Opiskelija ymmärtää pohjoismaista liike-elämän kulttuuria ja maabrändejä. Hän analysoi markkinointiviestejä ja luo viestejä eri kohderyhmille hyödyntäen erilaisia kanavia.
 • Opiskelija hallitsee markkinoinnin sanastoa, tuntee alan toimijoita, luo verkostoja sekä ymmärtää eri kulttuurialueiden erityispiirteitä ja niiden merkityksen markkinointiviestinnässä.

Sisältö

 • Markkinointiviestinnän eri muodot.
 • Pohjoismainen liike-elämän kulttuuri ja markkinointiviestinnän erityispiirteet.
 • Pohjoismaisen markkinointiviestinnän analysointi.
 • Tutustuminen pohjoismaisiin alan yrityksiin, organisaatioihin ja verkostoihin.
 • Teksti- ja sanastoharjoitukset, kuuntelu- ja keskusteluharjoitukset.

Förkunskapskrav

Svenska för arbetslivet -kurssin suorittaminen hyväksytysti tai vastaavat taidot. Taitotaso B2.

Bedömningskriterier

Arviointikriteeri – arvosana 1

 • Opiskelija ymmärtää pohjoismaisia liike-elämän kulttuureja ja viestinnän kulttuurisidonnaisuuden.
 • Hän tuntee alan toimijoita ja verkostoja.
 • Hän ymmärtää monikanavaista markkinointiviestintää.
 • Hän luo verkostoja.
 • Hän viestii melko sujuvasti käyttäen ammattitermejä ja ymmärtää alakohtaista viestintää.
 • Hän tuntee markkinointiviestinnän termistöä.

Arviointikriteeri – arvosana 3

 • Opiskelija ymmärtää pohjoismaisia liike-elämän kulttuurien erityispiirteitä ja viestinnän kulttuurisidonnaisuuden ja osaa soveltaa tietoa omassa viestinnässään.
 • Hän analysoi ja luo erilaisia monikanavaisia markkinointiviestejä ruotsiksi.
 • Hän luo verkostoja ja osaa viestiä sujuvasti ammattitermein ja luontevin rakentein.
 • Hän ymmärtää hyvin markkinointiviestintää.

Arviointikriteeri – arvosana 5

 • Opiskelija ymmärtää kulttuurisidonnaisen viestinnän merkityksen Pohjoismaissa ja osaa soveltaa osaamistaan markkinointiviestinnässä.
 • Hän analysoi ja laatii erilaisia tehokkaita markkinointiviestejä ruotsiksi eri kanaville.
 • Hän luo verkostoja, on aloitekykyinen ja seuraa alaa.
 • Hän viestii sujuvasti, ammattimaisesti ja oma-aloitteisesti.
 • Hän tuntee markkinoinnin termistöä.

Arbetsformer och schemaläggning

Online-opetusta torstaisin klo 14.00 – 16.45.

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SWE003AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.