Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Systeeminen perhetyö
Kursdatum 02.05.2022 - 31.08.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande

Systeeminen perhetyö

02.05.2022 - 31.08.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat hyödyntää systeemistä työotetta perhetyön ja perheiden parissa tehtävän ohjaustyön parissa. Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa systeemistä työotetta lastensuojelussa ja tiedostat perheen muodostavan systeemin, jossa kaikki osa vaikuttavat toisiinsa. Opintojakson jälkeen osaat myös perustella systeemisen työotteen käyttämistä perhetyössä. Sisältö: Mitä on systeeminen työote perhetyössä? Miksi on tärkeää ymmärtää perhe systeeminä? Mihin systeemiteoria perustuu? Miksi perhetyössä korostuu systeeminen ajattelu?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

1-5

Info

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 2.5. alkaen. Suoritusaika 3kk. Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä 28.8.2022. Ei sisäänottoa heinäkuussa.