Sommaren
Kursnamn Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Business HUB
Lärare Markku Havu
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää ja analysoida yrityksen taloutta kokonaisuutena.

  • Johdanto johdon laskentatoimeen
  • Kustannuslaskenta ja hinnoittelu
  • Talouden ohjaus
  • Tilinpäätöksen tulkintaa tunnuslukujen avulla

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Itsenäinen teorian opiskelu ja harjoitusten tekeminen 104 h ja verkkotentti 3 h.

Info

Oppimateriaali Neilimo K. , Uusi.Rauva E; Johdon laskentatoimi Moodlen oppimiympäristössä oleva materiaali

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.