Våren
Kursnamn Talousmatematiikka
Kursdatum 09.01.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Turism och kosthåll HUB, Teknologi HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Leo Sippola
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Talousmatematiikka

09.01.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Aiheet: verotus, indeksit, yksinkertainen korkolasku, koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, lainat.

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Förkunskapskrav

Ei vaatimuksia.

Bedömningskriterier

Moodletentti.

Numeerinen arviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Hyvä 3-4:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Kiitettävä 5:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija oma ja itsenäinen opiskelu. Kurssissa on opetusvideoita runsaasti. Harjoitustehtävistä on ratkaisut.

Info

Internet -yhteys ja tietokone.

Mer information

Tentissä on vaihtoehtokysymyksiä, ja vastauksenantokysymyksiä sekä joskus voi antaa ratkaisustaan liitetiedoston. Kaikkiaan tentissä on 6 kysymystä, jotka arpoutuvat kullekin tenttijälle.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi