Non-stop
Kursnamn Talousmatematiikka
Kursdatum 01.09.2023 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Muuruvirta Petteri
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 29.02.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Talousmatematiikka

01.09.2023 - 31.05.2024

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ratkaista talousmatemaattisia ongelmia sekä perinteisesti että Excelin avulla.
 • tehdä yksinkertaisen katetuottolaskelman.
 • arvioida myynnin kannattavuutta.
 • huomioida inflaation / deflaation vaikutukset.
 • rahoituksen perusasiat.
 • arvioida investointien kannattavuutta.

Sisältö

 • matemaattisten perustaitojen kertaus
 • suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus
 • katetuotto- ja kannattavuuslaskenta
 • indeksit ja rahanarvon muuttuminen
 • valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen
 • yksinkertainen korko ja koronkorko
 • rahoitus- ja investointilaskennan perusteet

Förkunskapskrav

Excelin perustaidot

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opintojaksolla on 10 aihekohtaista verkkotenttiä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, mikäli kaikki verkkotentit on hyväksytysti (vähintään 50 % oikein) suoritettu. Yksittäisen tentin suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yrityskertojen välillä tulee olla vähintään 24 h.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Numeroarvosanaa ei ole mahdollista saada.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu kokonaan itsenäisestä opiskelusta.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opettajaan on mahdollista olla yhteydessä sähköpostitse tai WhatsApp-viesteillä.

Info

Kaikki tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Oppimateriaali sisältää mm.

 • opetusvideoita
 • teoriamateriaalia
 • laskuharjoituksia ratkaisuineen.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.