Hösten | Fullbokad
Kursnamn Tapahtumamuotoilu
Kursdatum 03.10.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Eveliina Toivonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 30.09.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Tapahtumamuotoilu

03.10.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa muotoilla erilaisia tapahtumakonsepteja aina suunnittelusta toteutukseen asti. Hän ymmärtää tapahtumamuotoilun osa-alueet, osaa selittää käsitteeseen liittyviä teemoja ja soveltaa näitä tapahtumasuunnitteluun käytännössä. Opiskelija osaa rakentaa tapahtumiin liittyvää tietoperustaa sekä analysoida ja arvioida tapahtumien vaikutusta ja onnistumista.

Toteutustapana on itsenäinen verkko-opiskelu. Opintojen alkaessa opiskelija pääsee tutustumaan koko opintokokonaisuuteen kokonaisuudessaan. Toteutus on jaettu kolmen eri osa-alueeseen, jotka kaikki sisältävät luentomateriaalia, case-esimerkkejä sekä tehtäviä. Tehtävät ovat yksilötehtäviä, mutta osassa tehtävissä kommentoidaan ja annetaan vertaispalautetta myös muiden opiskelijoiden tuotoksista.

 

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1 – 5.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Sisältö jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki nähtävillä opiskelijalle heti toteutuksen alussa. Opiskelija pystyy siis jaksottamaan tekemistään oman aikataulunsa mukaisesti. Edellyttää itsenäistä verkko-opiskeluun liittyvää työskentelyä ja omaa aikataulusta opiskelijoilta.

 

Mer information

  • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
  • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Anmälningsinformation

  • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
  • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
  • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
  • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
  • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus