Våren
Kursnamn Tapahtuman turvallisuus
Kursdatum 26.02.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Keijo Koskinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.12.2023 - 18.02.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tapahtuman turvallisuus

26.02.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Tiedät tapahtumien järjestämiseen liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä sen asettamat vaatimukset tapahtuman toteutuksen suunnittelulle
 • Tiedostat ja tunnistat tapahtuman järjestämiseen liittyvät turvallisuusriskit
 • Tiedät ja osaat soveltaa käytännössä keskeisiä turvallisuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä työkaluja
 • Osaat suunnitella ja tarvittaessa toteuttaa kriisitilanteen viestinnän vastuullisesti

Sisältö

Tällä opintojaksolla saat tietoa tapahtuman turvallisuuteen sekä turvallisuus- ja kriisiviestintään liittyvistä asioista.

Opintojaksolla perehdyt mm. seuraaviin teemoihin:

 • Kuluttajapalvelujen turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö
 • Turvallisuusriskien tunnistaminen tietopohjaisesti
 • Turvallisuuden mittaaminen ja analysointi
 • Tapahtuman kriisiviestintä ja kriisiviestintäsuunnitelma

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa matkailualan turvallisuuspassi -kortti (Matupa).

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti.
 • Opintojaksolla on videoluentoja ja digitaalista lähdeaineistoa.
 • Opintojakso on laajuudeltaan 3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä oppimateriaaliin tutustumisesta sekä valmentavien tehtävien tekemisestä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Info

Tapahtuman turvallisuus opintojaksolla voit halutessasi suorittaa myös Matkailualan turvallisuuspassin. Mikäli haluat itsellesi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in myöntämän matkailulan turvallisuuspassi-kortin, on sen edellytyksenä turvallisuuspassi kokeen suorittaminen hyväksytyksi. Kortin suorittaminen on maksullista ja maksu opiskelijalle on 120 €. Kokeen järjestämisen ajankohta ilmoitetaan erikseen opintojakson verkkoalustalla. Huom! Kokeeseen ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Turisti Turvassa -oppikirja. Toimitetaan erikseen tilauksesta. Huom! Oppikirja on maksullinen. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.