Våren
Kursnamn Tapahtumien johtaminen
Kursdatum 05.02.2024 - 30.04.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tuija Kainulainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 29.12.2023 - 14.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tapahtumien johtaminen

05.02.2024 - 30.04.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät tapahtuman johtamiseen liittyvää teoriaa
 • Tunnistat tapahtuman johtamisen onnistumisen elementit
 • Osaat suunnitella ja arvioida tapahtuman johtamista
 • Osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön

Sisältö

Tapahtuman johtamiseen liittyy monia eri tehtäviä ja vastuita. Näitä ovat muun muassa

 • Tapahtuman suunnittelu
 • Tarvittavien resurssien hankkiminen
 • Markkinointi
 • Ohjelmien järjestäminen
 • Kustannusten hallinta
 • Turvallisuuden varmistaminen
 • Palautteen kerääminen

Tapahtumassa on oltava riittävästi henkilökuntaa, joka vastaa tapahtuman sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Tapahtuman johtaminen on moninainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, organisointia ja hallintaa. On tärkeää varmistaa tapahtuman sujuvuus ja turvallisuus sekä kerätä palautetta tapahtuman jälkeen.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opintojakso on 2 op = 54 h opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja tehtävien tekemisestä.
 • Opintojaksolla on videoluentoja ja digitaalista lähdeaineistoa. Opintojakson aikana kirjoitat oivalluspäiväkirjan, jolla osoitat oppimasi. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Mer information

Oppimateriaali

Vallo, H. & Häyrinen, E. 2022. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen. Tietosanoma Oy. Helsinki. Saatavilla myös e-kirjana. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi. Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY- keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.