Hösten
Kursnamn Tarinat elämään – kirjallisuus ja sanataide hyvinvoinnin osana
Kursdatum 01.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tarinat elämään – kirjallisuus ja sanataide hyvinvoinnin osana

01.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
  • Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
  • Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Sisältö:

  • Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
  • Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
  • Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia?

Bedömningskriterier

Arviointi:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla. Verkkoalustalla on nähtävissä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus:

Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin sosiaali- ja kasvatusalalla. Verkkokurssi koostuu sanataideharjoituksista, narratiivisuutta hyödyntävästä digitaalisesta tarinankerronnasta, sosiokulttuurista lukemista hyödyntävästä elämystuokion suunnittelusta sekä kirjallisuuden merkitystä esittelevästä kirjallisuudentutkimuksesta.

Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta ja se saa olla käytössä tentin aikana.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen osuus on ihanteellista suorittaa omassa työyhteisössä, mutta sen voi toteuttaa myös perheenjäsenille, ystäville tai tarpeen mukaan myös itselle.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen -tehtävään liittyy vertaisarviointi, minkä vuoksi tehtävä tulee toteuttaa 15.11. mennessä ja arvioida kaksi itselle arpoutunutta palautusta aikavälillä 16.11.-29.11.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Info

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:

  • Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.
  • Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.
  • Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.
  • Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Lisäksi osallistujat saavat heti opintojakson alussa opettajan jakaman artikkeliaineiston, josta suoritetaan tentti opintojakson loppuun mennessä.

Anmälningsinformation

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.