Hösten
Kursnamn Tasavirtapiirit
Kursdatum 19.09.2022 - 18.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Tasavirtapiirit

19.09.2022 - 18.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Ymmärrät sähköteknisen laskennan perusteet. Osaat soveltaa kirchhoffin lakeja ja Ohmin lakia virtapiirien ratkaisemiseen. Ymmärrät sähkötehon ja –energian käsitteet. Sisältö: Ohmin laki, lähteen kapasiteetti. Resistiivisyys ja todellisen lähteen luonne. Sarja- ja rinnankytkennän erityispiirteet ja sekakytkennät. Systemaattiset virtapiirin ratkaisumenetelmät: peruslakimenetelmä, silmukkamenetelmä sekä Theveninin menetelmä.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet • Harjoitustehtäviä kurssin Learn-ympäristössä. Tehtävissä automaattinen tarkastus. • Kurssin lopussa verkkotentti. • Arviointi perustuu kolmeen pakolliseen laskutehtävään sekä tenttiin. Oikein tehdyt ja sovittuna aikana palautetut laskutehtävät antavat lisäpisteitä läpäistyn tentin pisteisiin. Tentin läpäiseminen vaatii 33% tentin maksimipisteistä.

Arviointiasteikko: 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

• Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. • Kurssi on itsenäistä työskentelyä

• Kaikki luennot ovat videoina, jotka opiskelija katsoo itsenäisesti. Kuhunkin aihealueeseen liittyy harjoitustehtäviä, joista pitää tehdä tietty määrä edetäkseen seuraavaan aiheeseen.