Våren
Kursnamn Tekniikan fysiikan perusteet
Kursdatum 08.01.2024 - 30.04.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Juha Pere
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tekniikan fysiikan perusteet

08.01.2024 - 30.04.2024

Beskrivning

Tavoitteet:  Opiskelija

 • ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
 • osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
 • osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
 • osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Sisältö:

 • suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
 • kinematiikkaa
 • Newtonin lait
 • lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
 • paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
 • voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
 • työ, energia, teho, hyötysuhde

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Aikaan sidottuja luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto, opetusvideot.

Aikataulu löytyy toteutussuunnitelmasta joulukuun aikana, valitettavasti ei aikaisemmin.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. . Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö. Hinta 45 €.