Hösten
Kursnamn Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ikääntyvien kotona asumisen tukena
Kursdatum 26.09.2022 - 11.12.2022
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sari Kokkonen, Anne Suikkanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 12.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ikääntyvien kotona asumisen tukena

26.09.2022 - 11.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • osaa huomioida eettiseen päätöksentekoon, tietoturvaan ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät ikääntyneelle asiakkaalle sopivien teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen valinnassa ja käytössä
  • osaa määritellä ja osaa etsiä tietoa erilaisista kotona asuvan ikääntyneen asiakkaan selviytymistä tukevia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja
  • hallitsee ikääntyneen asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä tukevan teknologian asiakaslähtöisen prosessin (tarpeenarvioinnista, suunnittelusta, käyttöönotosta, toteutuksesta ja arvioinnista)

Sisältö:

  • tietoturvaan, etikkaan ja lainsäädäntöön liittyvät kysymykset teknologian ja digitaalisten ratkaisujen käytössä
  • erilaisia ikääntyneen kotiin sopivia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja
  • asiakaslähtöinen teknologian valintaprosessi (tarpeen arviointi, suunnittelu, käyttöönotto, toteutus ja arviointi)

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkokurssin suoritusaika on 26.9. – 11.12.2022. Opintojaksoon ei liitty kalenteriin sidottuja tapaamisia.

Verkkokurssi sisältää 3 palautettavaa tehtävää ja kaksi pientä välikyselyä. Osiot ja niihin liittyvät tehtävät tulee suorittaa annetussa järjestyksessä ja seuraava osio avautuu, kun olet palauttanut edeltävän tehtävän tai muun suorituksen (esim. lukenut annetut materiaalit).

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Paikkoja yhteensä 200.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.