Non-stop
Kursnamn Tekoälyn ohjelmointi
Kursdatum 19.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Teknologi HUB
Lärare Koponen Janne
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 14.07.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tekoälyn ohjelmointi

19.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tekoäly on nopeasti yleistyvä teknologia ohjelmistojen kehittämisessä. Siksi tekoälyn perusteiden hallintaa voidaan pitää jo osana ohjelmistokehittäjän yleissivistystä. Tällä kurssilla opitaan keskeisimpiä tekoälyn käsitteitä ja teknologioita käytännön kautta ratkomalla pieniä harjoitustehtäviä.

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat hyödyntää Python-kirjastojen valmiita tekoälyalgoritmeja.
 • ymmärrät muutamien tärkeimpien tekoälyalgoritmien toiminnan pääperiaatteet.
 • osaat esikäsitellä datan koneoppimiseen sopivaksi.
 • hallitset datan visualisoinnin perusteet.

Keskeinen sisältö

 • Tekoälysovelluksen toteutus Python-kielellä
 • Datan esikäsittely
 • Datan visualisointi
 • Regressio
 • Pääkomponenttianalyysi
 • Klusterointi ja luokittelu
 • Neuroverkot ja syväoppiminen
 • NumPy
 • pyplot
 • scikit-learn
 • Tensorflow/Keras

Förkunskapskrav

Vaaditaan seuraavat suoritetut opinnot: Python-ohjelmoinnin perusteet

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Palautettavat harjoitustehtävät

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • Harjoitustehtävien suorittaminen
 • Videoidut luennot, itsenäinen opiskelu, harjoitustyöt

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.