Våren
Kursnamn Tekstinkäsittelyä venäjäksi
Kursdatum 01.03.2023 - 30.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Riitta Hyttinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 12.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tekstinkäsittelyä venäjäksi

01.03.2023 - 30.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Opit käyttämään kyrillistä näppäimistöä ja osaat laatia lyhyitä perusviestejä tekstinkäsittelyohjelmaa ja apuvälineitä käyttäen
  • Tutustut venäjänkielisiin www-palveluihin ja opit hakemaan tietoa venäjänkielisiltä Internet-sivuilta

Sisältö

Opettajan kanssa sovittavan alkukeskustelun jälkeen jatkat työskentelemällä itsenäisesti verkkomateriaalin parissa. Opintojaksoon sisältyy näppäilyharjoituksia, kielen harjoittelua Internetin avulla (sanakirjat, rakenneharjoitukset) sekä lyhyiden perusviestien laatimista (onnitteluviesti, kutsu, vierailuohjelma, saate- ja kiitoskirje, ilmoitus, CV, esittelykirje, matkaohjelma).

Förkunskapskrav

Tämä opintojakso sopii sinulle, jos olet suorittanut vähintään 15 op venäjää vieraana kielenä tai lukion venäjän opinnot tai olet muualla hankkinut vastaavan kielitaidon.

Opintojakso sopii myös sellaisille venäjää kotikielenään puhuville opiskelijoille, joiden kirjallinen kielitaito kaipaa kohennusta.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Alkuinfo opettajan kanssa (yksi tunti), ohjattua etätyötä ja itsenäistä työskentelyä yhteensä noin 80 tuntia, palautekeskustelu tai kirjallinen palaute (yksi tunti).

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 

Info

Oppimateriaali Opettajan laatima ja kokoama materiaali Moodle-oppimisympäristössä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.