Hösten
Kursnamn Teollisen kiertotalouden tulevaisuus
Kursdatum 28.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Katri Hendriksson
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Teollisen kiertotalouden tulevaisuus

28.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy teollisen kiertotalouden käsitteisiin, nykytilaan, sekä kiertotalouteen liittyviin ohjauskeinoihin annettujen materiaalien kautta. Lisäksi opiskelija syventää osaamistaan vaihtoehtoisesti joko terästeollisuuden / metsä- ja paperiteollisuuden / kaivosteollisuuden ajankohtaisiin kiertotalousteemoihin. Opiskelija valitsee edellä mainituista yhden teollisuusalan ja sieltä kaksi toimijaesimerkkiä, joiden kautta hän perehtyy kiertotalouden perusperiaatteisiin (teollisuuden prosessit, syntyvät sivuvirrat, tms.), kiertotalouden taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin sekä kiertotalouden tulevaisuuden visioihin valitulla teollisuuden alalla.

Sisältö:

  • Teollisen kiertotalouden käsitteet
  • nykytila kiertotalouden kannalta
  •  kiertotalouden ohjauskeinot (EU, valtio, Sitra)

Valitaan yksi teollisuuden osa-alue: terästeollisuus, metsä/paperiteollisuus, kaivosteollisuus

  • prosessien perusperiaatteet: kiertotalous valitussa teollisuudessa ja valituilla toimijoilla, esimerkiksi syntyvät sivuvirrat
  • taloudelliset ja ympäristövaikutukset kiertotalouden kannalta
  • mihin ko. teollisuuden kiertotalous on menossa, tulevaisuuden visiot
  • taloudelliset ja ympäristövaikutukset kiertotalouden kannalta
  • mihin ko. teollisuuden kiertotalous on menossa, tulevaisuuden visiot

Förkunskapskrav

Edeltävyysehtona on, että opiskelijalla on hankittuna perustiedot kiertotalouteen liittyvistä asioista ennen tämän opintojakson aloittamista. BIO2OJ Kiertotalouden perusteet tai muut vastaavat kiertotalouden opinnot.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5 (hylätty arvosana 0) Kokonaisarvosana: 40 % tentti, 60% oppimispäiväkirjat (oppimispäiväkirjoja tehdään kaksi kappaletta, molempien osuus on 30% opintojakson kokonaisarvosanasta). Palauttamaton oppimispäiväkirja arvioidaan arvosanalla 0 ja alentaa siten opintojakson kokonaisarvosanaa. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tentin lisäksi vähintään yhden oppimispäiväkirjan palauttamisen.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opintojakson suoritus on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, jotka suoritetaan seuraavassa aikajärjestyksessä: 1. vaihe (28.9.-12.10.2022): moodletentti 2. vaihe (28.9.-26.10.2022): oppimispäiväkirja (kiertotalous valitussa teollisuudessa) 3. vaihe (26.10.-30.11.2022): oppimispäiväkirja (taloudelliset, ympäristövaikutukset sekä kiertotalouden tulevaisuus valituilla toimijoilla)

Mer information

Opintojakson tenttimateriaali jaetaan moodlessa. Oppimispäiväkirjoihin tarjotaan pohjustavaa materiaalia moodlessa, joiden lisäksi opiskelija hakee valitsemaansa aihepiiriin / toimijoihin liittyvää lähdekirjallisuutta. Moodlealustan tarkemmat tiedot jaetaan opintojaksolle ilmoittautuneille.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen. Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan linkistä ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi