Våren
Kursnamn Termodynamiikka ja virtaukset
Kursdatum 03.03.2023 - 19.05.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Sami Suhonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 27.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Termodynamiikka ja virtaukset

03.03.2023 - 19.05.2023

Beskrivning

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

– pelkistää lämpöön ja fluideihin sekä niiden virtauksiin liittyvät ilmiöt suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi

– esittää ongelmiin perustellun ratkaisun teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista

– kuvata järjestelmää tilansuureiden ja niiden välisten lainalaisuuksien avulla

– arvioida termodynaamisen systeemin tilaa laskennallisesti.

Sisältö:

Lämpöenergia ja lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, lämpöjännitys, termodynamiikka, tilasuureet ja tilanmuutokset, kiertoprosessit, lämpöpumput, ilman kosteus, fluidien mekaniikka.

Arbetsformer och schemaläggning

Viikkotasolla aikataulutettu, pääasiassa omatahtinen verkko-opiskelu. 100% verkossa

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.