Våren
Kursnamn Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa
Kursdatum 10.01.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jaana Pantsari
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 01.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa

10.01.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Perehdyt suomalaisen terveydenhuollon toimintaan normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa
  • Ymmärrät viranomaisyhteistyön merkityksen erilaisissa tilanteissa
  • Ymmärrät valmiussuunnittelun tärkeyden

Sisältö

  • Terveydenhuolto ja viranomaisyhteistyö normaalioloissa: suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, viranomaisyhteistyö, riskienhallinta, varautuminen ja eri viranomaisten toimintavalmius
  • Terveydenhuollon toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa: suuronnettomuus maalla ja merellä (sisältää triagen ja erilaiset onnettomuustilanteet), terveysturvallisuuden häiriöt, tietoyhteiskunnan häiriöt, yhteiskunnan päivittäistoiminnan häiriöt, muut yhteiskuntajärjestystä horjuttavat häiriöt
  • Terveydenhuollon toiminta poikkeusoloissa: poikkeusolot ja siihen vaikuttavat lait

Bedömningskriterier

Arviointi hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Ohjattu eteneminen verkkokurssilla, hyväksytysti suoritettu loppukoe verkossa. Itseopiskelua 54 h.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.