Hösten
Kursnamn Terveys- ja sosiaalialan asiakkaan ohjaaminen verkossa, syventävä osio
Kursdatum 01.08.2021 - 30.11.2021
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Leena Hinkkanen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2021 - 21.11.2021
Kursförverkligande
Anmälning

Terveys- ja sosiaalialan asiakkaan ohjaaminen verkossa, syventävä osio

01.08.2021 - 30.11.2021

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa selittää verkko-ohjausprosessin etenemisen vaiheet.
 • osaa arvioida asiakkaan verkko-ohjaustarpeen ja tietoteknisen osaamisen
 • osaa valita asiakkaalle sopivan verkko-ohjausmenetelmän
 • osaa arvioida, millaiset ohjauksen sisällölle asetetut tavoitteet edistävät verkko-ohjausta
 • osaa suunnitella tavoitteet yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • osaa tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä verkko-ohjausmateriaalia
 • osaa toteuttaa asiakaslähtöisen verkko-ohjaustilanteen
 • osaa arvioida verkko-ohjauksen onnistumista

Sisältö:

 • Johdatus verkko-ohjaamiseen
 • Verkko-ohjaustarpeen arviointi
 • Verkko-ohjauksen suunnittelu
 • Verkko-ohjauksen toteutus
 • Verkko-ohjauksen arviointi

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.