Sommaren
Kursnamn Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyyspalveluissa
Kursdatum 22.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tiina Soininen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyyspalveluissa

22.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Tiedät, mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa ja ymmärrät kirjaamisen osuuden tietojohtamisen rakenteessa
  • Osaat hyödyntää Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Tilastokeskuksen avoimia datoja ja erilaisia mittaristoja oman työsi ja organisaatiosi tiedolla johtamisen tarpeisiin
  • Ymmärrät tiedon ja datan merkityksen palvelunlaadun kehittämisessä ruohonjuuritasolla sekä laajemmassa kuvassa
  • Pystyt analysoimaan ja luomaan uutta tietoa hyvinvointidatan avulla

Sisältö

Työskenteletkö sote-alalla tai työllisyyspalveluissa ja kirjaat päivittäin asiakasrekistereihin tietoja? Kiinnostaako sinua kirjaamisen parempi hyödyntäminen? Haluatko oppia ymmärtämään, kuinka omassa organisaatiossasi tiedolla johtaminen toimii ja kuinka voisit hyödyntää sitä omassa työssäsi?

Opintojakso on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Opintojakso palvelee käytännön työntekijöiden työskentelyä sekä päällikkö- ja johtotason henkilöitä tiedolla johtamisen hyödyntämisessä.

Förkunskapskrav

Kurssilla on hyvä olla Excelin peruskäyttöosaaminen pohjatietona. Kurssin kuluessa kuitenkin harjoitellaan Excelin hyödyntämistä mm. avoimen datan käsittelyssä ja visualisointien luomisessa.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Kurssi suoritetaan tekemällä THL:n tai Tilastokeskuksen avoimen datan tietoon perustuva tutkielma, jota voi hyödyntää tiedolla johtamisen tukena omassa työssään tai organisaatiossa. Tehtävä toteutetaan kirjoittamalla 10 sivun pituinen essee opiskelijan itse valitsemasta aihepiiristä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

  • Luennot noin 10 tuntia. Harjoitustehtävät noin 15 tuntia. Kirjallisuus noin 3 tuntia. Tutkielma noin 26 tuntia.
  • Opinnoissa tehdään harjoitustehtäviä (5 kpl) Excelillä liittyen avoimen datan hyödyntämiseen.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.