Sommaren
Kursnamn Tiedolla johtamisen kulmakivet YAMK
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Mira Alhonsuo
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Tiedolla johtamisen kulmakivet YAMK

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää tiedolla johtamiseen liittyviä peruskäsitteitä ja -mallit ja osaa soveltaa niitä organisaation toiminnan arviointiin ja kehittämiseen liittyen. Opiskelija osaa tunnistaa organisaation tietovarantoja ja arvioida niiden roolin, merkityksen ja arvon organisaation liiketoiminnassa ja prosesseissa.. Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja analysoida tieto- ja viestintäteknologiaa tiedolla johtamisen välineenä.

Opintojaksolla painottuvat kompetenssit: ennakoiva kehittäminen, työelämässä toimiminen, oppimaan oppiminen.

Sisältö

  • Tiedon tasot ja muodotiedolla johtamisen käsitteet ja keskeiset mallit
  • Arvonluonti tiedolla
  • Tiedolla johtamisen lähestymistavat ja prosessit
  • Tieto- ja viestintäteknologia tiedolla johtamisessa

 

Bedömningskriterier

0: Opiskelija ei osallistu opintojakson suorittamiseen, tai täytä vaadittuja vähimmäiskriteerejä opintojaksosuorituksen hyväksymiseksi.

1-2: Opiskelija – ymmärtää ja osaa hyödyntää tiedolla johtamisen peruskäsitteitä ja -malleja omissa tehtävissään. – ymmärtää tiedon ja tiedolla johtamisen merkityksen organisaation liiketoiminnassa ja arvonluonnissa. – tunnistaa organisaation tietovarantoja ja ymmärtää niiden yhteyden yrityksen liiketoimintaan ja prosesseihin. – tuntee tiedolla johtamisessa käytettävää tieto- ja viestintäteknologiaa ja osaa perustella niiden käyttöä.

3-4: Opiskelija – osaa soveltaa tiedolla johtamisen peruskäsitteitä,-mallejasekä prosesseja liiketoiminnassa ja tiedolla johtamisessa. – osaa analysoida tiedon ja tiedolla johtamisen merkityksen organisaation liiketoiminnassa ja arvonluonnissa. – tunnistaa organisaation tietovarantoja ja osaa analysoida tiedon synty- ja siirtymisprosesseja sekä niiden hyödyntämistä yrityksen liiketoiminnassa ja prosesseissa. – osaa vertailla tiedolla johtamisessa käytettävää tieto- ja viestintäteknologiaa ja osaa perustellen viestiä niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä vahvuuksista ja heikkouksista.

5: Opiskelija – kehittää tiedon käyttöä organisaation toiminnassa. – osaa hankkia uutta tietoa ja soveltaa luovasti tiedolla johtamisen käsitteitä ja malleja sekä prosesseja. – vertailee ja valitsee soveltuvat mallit ja prosessit organisaation toiminnan kehittämiseen. – analysoi ja arvioi tiedolla johtamisen merkityksen organisaation liiketoiminnassa ja arvonluonnissa ja osaa kehittää tiedolla johtamista organisaatiossa. – arvioi ja suunnittelee tiedon synty-, muodostumis- ja siirtymisprosessien kehittämistä liiketoiminnassa ja prosesseissa.

 

Kiitettävä 5 Opiskelija – Ymmärtää, osaa tunnistaa ja kehittää eri tyyppisen tiedon käyttöä organisaation toiminnassa. – ymmärtää ja osaa tiedolla johtamisen käsitteitä ja malleja sekä prosesseja sekä niiden yhteyden, merkityksen ja käytännön toteutumisen liiketoiminnassa ja tiedolla johtamisessa. – ymmärtää ja osaa analysoida ja arvioida tiedolla johtamisen merkityksen organisaation liiketoiminnassa ja arvonluonnissa ja osaa kehittää tiedolla johtamista organisaatiossa. – tunnistaa organisaation tietovarantoja, osaa analysoida ja arvioida sekä suunnitella tiedon synty-, muodostumis- ja siirtymisprosessien kehittämistä liiketoiminnassa ja prosesseissa.

Hyvä 3-4 Opiskelija – ymmärtää ja osaa tiedolla johtamisen käsitteitä ja malleja sekä prosesseja sekä niiden merkityksen ja yhteyden käytännön liiketoimintaan ja tiedolla johtamiseen. – ymmärtää ja osaa analysoida tiedolla johtamisen merkityksen organisaation liiketoiminnassa ja arvonluonnissa. – tunnistaa organisaation tietovarantoja, osaa analysoida ja arvioida tiedon synty- ja siirtymisprosesseja sekä niiden hyödyntämistä yrityksen liiketoiminnassa ja prosesseissa.

Tyydyttävä 1-2 Opiskelija – ymmärtää ja osaa hyödyntää tiedolla johtamisen käsitteitä ja malleja. – ymmärtää tiedolla johtamisen merkityksen organisaation liiketoiminnassa ja arvonluonnissa – tunnistaa organisaation tietovarantoja ja ymmärtää niiden yhteyden yrityksen liiketoimintaan ja prosesseihin.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opiskelu. Itsenäinen ja ryhmätyöskentely verkossa. Tutkiva ja ongelmalähtöinen oppiminen. Itse- ja vertaisarviointi.

 

Info

Oppimateriaali

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., … Yliniemi, T. (2013). Tietojohtaminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi. Ladattavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3058-6 Muu suomen- ja englanninkielinen materiaali.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi