Non-stop
Kursnamn Tiedolla johtamisen perusteet
Kursdatum 01.02.2023 - 08.12.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Annamaija Id-Korhonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 08.11.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Tiedolla johtamisen perusteet

01.02.2023 - 08.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • määritellä mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa
  • määritellä tiedolla johtamisen lähikäsitteitä
  • kuvata miten erilaista tietoa käytetään päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan roolin tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Sisältö:

Sote-alan tiedolla johtamisen perusteet

  • Tiedolla johtamisen ja sen lähikäsitteiden määrittely
  • Tiedon nelivaiheinen arvoketju
  • Erilainen tieto päätöksenteossa
  • Hiljainen tieto
  • Tiedon hyödyntäminen – moniammatillinen näkökulma

 

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on MOOC toteutus, eli se on opiskeltavissa itsenäisesti aikaan ja paikkaan sitomatta. Opintojakso on avoinna 1.2.-8.12.2023. Verkkotentti, opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta.

Mer information

Opinto soveltuu sote-alan AMK-tutkinnon loppuvaiheen opiskelijoille, sekä erikoistumisopiskelijoille.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Huomioi, että kurssi alkaa vasta 1.2.2023. Mikäli et saa ohjeita, sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.