Våren
Kursnamn Tiedolla johtamisen perusteet
Kursdatum 13.03.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tiina Soininen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.02.2023 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tiedolla johtamisen perusteet

13.03.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen
 • Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja
 • Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa
 • Osaat tulkita tietoja
 • Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia

Sisältö

 • Mitä systemaattinen tieto on? Tietovinoumat
 • Miten tieto kiinnittyy organisaation johtamiseen?
 • Tietotarpeesta tulkintaan
 • Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käsitteet
 • Vastuullinen ja kestävä tietojohtaminen
 • Oman toimintaympäristön tietolähteet ja tietojärjestelmät
 • Mittaaminen ja mittariston kohdentaminen
 • Tilastolaskenta, AI, oppiva-analytiikka osana tiedolla johtamista
 • BI-tiedon (Business Information) käyttö, tulkinta ja hyödyntäminen
 • Tiedon kommunikointi

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Info

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot, kirjallisuus ja muu audiovisuaalinen materiaali.

Mer information

Kurssi suoritetaan kirjoittamalla essee vapaavalintaisesti tiedolla johtamisen aihepiiriin kuuluvasta teemasta.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.