Non-stop
Kursnamn Tiedolla johtamisen perusteet MOOC
Kursdatum 05.09.2022 - 14.06.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maisa Alajuuma
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tiedolla johtamisen perusteet MOOC

05.09.2022 - 14.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa kuvata mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa
  • osaa käyttää tiedolla johtamisen käsitteitä ja sen lähikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti omassa työssäsi
  • ymmärtää tiedon muodostumisen arvoketju
  •  ymmärtää, minkälaista tietoa on olemassa päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  •  ymmärtää, miten erilaista tietoa käytetään päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan roolin tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Sisältö:

  • Tiedolla johtamisen käsitteet 1 op
  • Tieto päätöksenteossa 1 op
  • Asiakas tiedon käyttäjänä 1 op

Bedömningskriterier

Hyväksytty-hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)