Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Tiedolla johtamisen perusteet, MOOC
Kursdatum 14.03.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Jaana Vainionpää
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 31.10.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Tiedolla johtamisen perusteet, MOOC

14.03.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

  • Tiedolla johtamisen ja sen lähikäsitteiden määrittely
  • Tiedon nelivaiheinen arvoketju
  • Erilainen tieto päätöksenteossa
  • Hiljainen tieto
  • Tiedon hyödyntäminen – moniammatillinen näkökulma

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinnot

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.