Non-stop
Kursnamn Tiedon toissijainen käyttö MOOC
Kursdatum 05.09.2022 - 14.06.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maisa Alajuuma
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tiedon toissijainen käyttö MOOC

05.09.2022 - 14.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija osaa:

  • selittää ja nimetä terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon ensisijaisen ja toissijaisen käyttötarkoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutapahtumassa sekä ymmärtää niiden välisen yhteyden.
  • tunnistaa asiakkaan ja ammattilaisen erilaiset roolit tiedon toisiokäytössä.
  • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisen tiedonvaihdon merkityksen palveluntarjoajien välillä.
  • selittää, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen tiedonvaihto palveluntarjoajien välillä voi parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.
  • tunnistaa ja arvioida tiedon toisiokäyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
  • tietää eri tapoja, joilla sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelutapahtumassa syntyvää tietoa voidaan koota ja hyödyntää.

Sisältö:

  • Mitä tarkoittaa tiedon toissijainen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Mitä ammattilaisen on tärkeä tietää tiedon toissijaisesta käytöstä
  • Mitä palveluita käyttävän on tärkeä tietää tiedon toissijaisesta käytöstä
  • Tiedon toissijaisen käytön eettisyys

Bedömningskriterier

Hyväksytty-hylätty. Verrkotentti.

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)