Hösten
Kursnamn Tiedon visualisointi
Kursdatum 26.09.2022 - 12.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Pekka Makkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 11.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tiedon visualisointi

26.09.2022 - 12.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija

  • Ymmärtää tiedon visualisoinnin merkityksen ja tavoitteet
  • Osaa visualisoida erilaisia tietoaineistoja
  • Osaa muokata tietoaineistoja visualisoinnin tarpeisiin

Sisältö

  • Perehdy erilaisten tietoaineistojen visuaaliseen esittämiseen!
  • Opintojakson päätyökalu on Adobe Illustrator. Tämän lisäksi tietoa muokataan ja järjestellään taulukkolaskentaohjelmalla.

Förkunskapskrav

Opintojaksolle osallistujalta edellytetään Illustratorin perustaitoja.

Bedömningskriterier

Saadakseen hyväksytyn arvosanan tulee jokainen jakson tehtävä suorittaa hyväksytysti. Yksittäisten tehtävien arviointiperusteet ovat tehtäväantojen yhteydessä. Yksittäiset tehtävät arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -asteikolla. Täydennettävä tarkoittaa, että tehtävää on parannettava opettajan kommenttien perusteella.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Info

Huom. Jaksoa varten tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden sekä Illustrator-grafiikkaohjelman.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.