Sommaren
Kursnamn Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä
Kursdatum 22.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Riitta-Liisa Karjalainen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 31.07.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä

22.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tiedon luotettavuuden arviointi on keskeinen osaamisvaatimus työtehtävissä. Tiedonlähteet monipuolistuvat jatkuvasti ja joukossa on myös valetietoa ja tekoälyn tuottamia tekstejä.

Tavoite:

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–täydennettävä–hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää jokaisen oppimistehtävän palauttamista ja lopputestin hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.