Hösten
Kursnamn Tietokannat
Kursdatum 15.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Tietokannat

15.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Tutustut relaatiotietokannan perusteisiin. Osaat luoda relaatiotietokannan ja lisätä tietokantaasi tauluja. Osaat lisätä, muokata ja poistaa tietoja taulusta. Ymmärrät mallintamisen tärkeyden ja osaat mallintaa tietokannan käyttäen ER-mallinnusta UML notaatiota käyttäen. Ymmärrät normalisoinnin vaikutukset ja osaat normalisoida tietokannan 3 NF tasoon asti. Sisältö: Käytät tässä opintojaksossa relaatiotietokantaa, SQL Server, ja sen graafista käyttöliittymää SQL Server Management Studio. Käyttöjärjestelmäympäristönä on Windows 10 – tämä ei kuitenkaan estä sinun omatoimista ja omaehtoista työskentelyä jossakin toisessa käyttöjärjestelmäympäristössä (sen installoinnista ja toimivuudesta otat täyden vastuun). Aluksi tutustut yksittäisen taulun käyttöön: sen luontiin, tiedon lisäämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen. Tästä jatkat useamman taulun tietokantaan, viiteavaimen käyttöön ja skriptitiedostojen tekoon. Opit mallintamaan tietokantoja käyttäen Entity Relationship mallinnustekniikkaa. Kuvauskielenä käytät Unified Modeling Language syntaksia. Tietokantasi tulisi kestää laajennuksia, muutoksia ja poistoja (esim. jostakin taulusta jonkin sarakkeen poisto). Tästä syystä opettelet normalisoimaan tietokantasi systemaattisella menetelmällä normalisoimattomasta raakadatasta kolmanteen normalisoituun muotoon (3 NF) asti.

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty