Non-stop
Kursnamn Tietotekniikan perusteet
Kursdatum 01.09.2023 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 30.04.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tietotekniikan perusteet

01.09.2023 - 31.05.2024

Beskrivning

Opintojakson suorittanut osaa käyttää tietokonetta tehokkaammin, hallitsee Excelin, Wordin ja Powerpointin tärkeimmät toiminnot sekä tuntee tietotekniikan yleisimmät käsitteet. Opiskelija osaa ydinasioiden lisäksi käyttää mm. opinnäytetyön kirjoituksessa vaadittavia Wordin erikoisominaisuuksia, kuten sisällysluetteloa, sivunumerointia, kuvia, kuvioita ja taulukoita. Ohjelmistona käytetään Microsoft Office -ohjelmia. Käyttöjärjestelmänä on Windows.

Windows käyttöjärjestelmä, Excel, Word, Powerpoint, tietotekniikan peruskäsitteet

Förkunskapskrav

Kaikki tietotekniikan perustaitoja tarvitsevat ja tietokoneen käytön tehostamista haluavat.

Bedömningskriterier

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.

Opiskelija palauttaa harjoitustehtävät hyväksytysti ja suorittaa muut vaaditut tehtävät (mm. osallistuu keskusteluihin opintojakson keskustelupalstalla)

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija tutustuu oppimateriaaliin omaan tahtiinsa. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu palautettavia tehtäviä. Tehtävien tavoiteajat ilmoitetaan jakson alussa ja ne jakautuvat tasaisesti koko jakson ajalle. Jaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä opintojakson keskustelupalstalla.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelijalla pitää olla asennettuna omalle koneelle Windows-käyttöjärjestelmä ja uudehko MsOffice -ohjelmistopaketti (sisältäen Word, Excel ja Powerpoint).

Oppimateriaali on Windows 10 ja O365 -versioille, mutta se sopii soveltaen myös hieman vanhemmille versioille, esim. Windows 7 tai uudempi, Office 2013 tai uudempi

Anmälningsinformation

jatkuva ilmoittautuminen