Våren | Fullbokad
Kursnamn Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa
Kursdatum 25.01.2023 - 05.04.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 06.01.2023

Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa

25.01.2023 - 05.04.2023

Beskrivning

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään tietoturvallisuuden merkitys sekä miten tietoturvallisuuden kehittämisprojekti toteutetaan.

Opintojaksolla perehdytään ensin tietoturvallisuuden teoriaan. Teoriaa hyödynnetään tietoturvallisuuden kehittämisprojektin toteuttamisessa. Kehitysprojektin toteuttaminen pohjautuu esitäytettyihin lomakkeisiin.

Opintojakso on jaettu kahteen osaan, tietoturvallisuusteoriaan ja kehittämisprojektiin. Kumpaankin osaan liittyy oma oppimateriaali ja harjoitustehtävät, joille on annettu palautusaikataulu. Opintojakson aikana opiskelija kommunikoi tutorinsa ja opiskelijatovereidensa kanssa.

Förkunskapskrav

Opintojaksolle voivat osallistua kaikki tietoturvallisuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

Bedömningskriterier

Arviointi ja opiskelijan saama palaute on sekä laadullista että sanallista arviointia. Opintojakson arvioinnin perusteet ja muodot kuvataan opiskelijoille opintojakson perustiedoissa sekä opintojen alussa.

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan opintojakson molempien osien suorittaminen.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksolla käytetään muistisääntöjä ja rakenteellisia oppimismenetelmiä sekä generatiivisia oppimismenetelmiä.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.