Hösten | Fullbokad
Kursnamn Tiimityön johtaminen ja talous 4op
Kursdatum 22.08.2022 - 16.02.2022
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch HUBBEN för alla, Teknologi HUB
Lärare Hannu Rossi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 18.08.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Tiimityön johtaminen ja talous 4op

22.08.2022 - 16.02.2022

Beskrivning

Opintojakson suoritettua opiskelija:

 • Ymmärtää organisaation toiminnan
 • Osaa erottaa eri johtamisen mallit ja syyt niiden käyttöön
 • Ymmärtää ihmisten erilaisuuden ja sen, mitä se vaikuttaa toimintaan/kommunikointiin
 • Oivaltaa, miten hyödyntää omia ja toisten vahvuuksia tiimityössä
 • Ymmärtää lainsäännösten rajoitteet ja vastuut työnohjauksessa
 • Ymmärtää eri työkalujen mahdollisuudet tiimin johtamisessa
 • Ymmärtää yksikön kustannusbudjetoinnin perusteet
 • Ymmärtää yksikön toiminnan ja yrityksen tuloslaskelman yhteyden
 • Ymmärtää sisäisen laskennan roolin toiminnan ohjauksessa

Opintojakson sisältö:

 • Organisaatio ja johtamisen rakenteet
 • Ihmissuhdetaidot ja tiimityö
 • Lait ja etiikka
 • Johtamisen työkalut
 • Tuloksellisuus

Bedömningskriterier

1-5

Opintojaksoon liittyvät tehtävät ovat oppimisalustalla Moodlessa. Arvosana muodostuu verkkotenttien painotusten pohjalta huomioiden kunkin tentin yksittäisen loppuarvosanan.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisenä työskentelynä. Tarvittaessa ohjaajilta on saatavissa ohjausta Zoom:n tai TEAMS:n välityksellä.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.