Non-stop
Kursnamn TKI-toiminnan perusteet: mitä ja miksi? (YAMK) kevät 2024
Kursdatum 01.12.2023 - 30.06.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Clarissa Bingham
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

TKI-toiminnan perusteet: mitä ja miksi? (YAMK) kevät 2024

01.12.2023 - 30.06.2024

Beskrivning

Tässä MOOCissa perehdymme siihen, mitä TKI eli tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta on. Pohdimme myös TKI-toiminnan hyötyjä yksilön, organisaatioiden ja laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta.

1. Johdanto Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Yleistä TKI:stä

Teemassa esitellään TKI-toimintaa yleisesti ja käydään läpi, mitä TKI:lla tarkoitetaan Se koostuu videoista, materiaaliin tutustumisesta sekä tehtävistä.

3. EU & TKI: rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet

Teemassa esitellään EU-rahoituksen pääperiaatteet: mihin EU-rahoitusta voi käyttää, kuka ja miten voi hakea rahoitusta sekä rahoituksen pääteemat ja -ohjelmat rahoituskaudella 2021-2027.

Sisältö: – Yleiskatsaus EU-rahoitukseen – Tiivistelmä yleisimmistä rahoitusohjelmista Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, Horisontti Eurooppa, Erasmus+

Toteutus ja tehtävät: – Perustiedot em. rahoitusohjelmista sekä niihin liittyvät tehtävät

4. Onnistuneen hankevalmistelun ABC

Teemassa käydään läpi pääkohdat, sitä, mitä vaiheita sisältyy hankevalmisteluun.

Toteutus ja tehtävät: – Teemaan sisältyvät tekstit sekä siihen liittyvät materiaalit ja tehtävät.

5. Verkostot ja yhteistyö hankkeessa

Teemassa käydään läpi TKI-hankkeiden toimijoiden välistä yhteistyötä yleisellä tasolla, millaisia erilaisia rooleja hankkeessa voi olla sekä mistä hankepartnereita voi löytää. Teemassa käsitellään myös TKI-toimintaa yritysyhteistyön näkökulmasta erityisesti ammattikorkeakouluissa, EU-tason verkostoitumista sekä millaisia taitoja verkostoituminen vaatii.

Toteutus ja tehtävät: – Teemaan sisältyvät tekstit sekä siihen liittyvät materiaalit ja tehtävät.

6. Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa

Teemassa käydään läpi TKI-hankkeiden viestintää, avoimuutta ja vaikuttavuutta yleisellä tasolla. Teemassa käsitellään, kuinka tehdä vetovoimaista, tehokasta ja kaikkia palvelevaa TKI-viestintää, avoimen TKI- toiminnan periaatteita, miten vaikuttavuutta voi lisätä erilaisilla toiminnan tasoilla ja miten vaikuttavuutta arvioidaan.

Toteutus ja tehtävät – Teemaan liittyvät oppaat, artikkelit, julkaisut, videot ja muu materiaali sekä niihin liittyvät tehtävät.

7. Yhteenveto ja valmis suoritus

Tässä kootaan yhteen MOOC:n asiat. Voit myös pyytää itsellesi suoritusmerkinnän, kun olet käynyt kaikki tarvittavat materiaalit läpi ja tehnyt pakolliset tehtävät hyväksytysti

Förkunskapskrav

Tämä opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla.

Arbetsformer och schemaläggning

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Info

Opintokokonaisuus: TKI-osaaja – tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tutuksi

Haluatko oppia luomaan kehitystä ja menestyä, myös kansainvälisesti? Palveluiden, tuotteiden ja toimintamallien innovatiiviseen kehittämiseen tarvitaan TKI-toimintaa. TKI:llä tarkoitetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tuo ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin, tukee oman osaamisen kehittämistä ja luo mahdollisuuksia työelämään.

Suorittamalla tämän opintokokonaisuuden ymmärrät mitä TKI-toiminnalla tarkoitetaan, opit luomaan hankehakemuksia ja tiedät mistä hakea rahoitusta TKI-toimintaan. Ymmärrät myös TKI-toiminnan verkostoiden ja viestinnän tärkeyden.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä yhden opintopisteen laajuisesta itsenäisesti suoritettavasta verkko-opintojaksosta eli MOOCista (Massive Open Online Course).

Opintokokonaisuuden voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, eikä opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ole merkitystä. Voit halutessasi myös valita vain itseäsi eniten kiinnostavat opintojaksot. Saat jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Tämä opintokokonaisuus on tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille. Ilmoittauduthan jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot:

  • EU ja TKI -rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet
  • Onnistuneen hankevalmistelun ABC
  • Verkostot ja yhteistyö hankkeessa (tulossa myöhemmin)
  • Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa (tulossa myöhemmin)