Non-stop
Kursnamn Todennäköisyys ja tilastomatematiikka
Kursdatum 30.07.2020 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Teknologi HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 30.07.2020 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Todennäköisyys ja tilastomatematiikka

30.07.2020 - 31.12.2025

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka vaikeaa on tietää kaikkea varmuudella. Opiskelija osaa tunnistaa todennäköisyyksiin tai tilastotieteisiin liittyvän kysymyksen tai ongelman, kerätä asiaankuuluvaa dataa, analysoida sitä ja muodostaa päätelmiä analyysiin perustuen.

Sisältö

 • Populaatio ja satunnaisotos, mitta-asteikot
 • Tilastolliset tunnusluvut
 • Todennäköisyyden käsite
 • Ehdollinen todennäköisyys ja riippumattomuus
 • Diskreettejä todennäköisyysjakaumia
 • Jatkuvia todennäköisyysjakaumia
 • Korrelaatio ja regressio
 • Tilastollinen päättely

Bedömningskriterier

Saadakseen hyväksytty merkinnän kurssista opiskelijan tulee suorittaa siitä vähintään 80%.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssin jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin. Kurssin suorittamista voi jatkaa myös vuodenvaihteen yli.

Info

Kurssin suorittamista opiskelijalla tulee olla toimiva nettiyhteys. Kaikki kurssimateriaali löytyy nettiselaimen kautta Metropolian Viope-ympäristöstä.

Mer information

Kurssille voi ilmoittautua 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on käsitelty. Ilmoittautumislomakkeiden käsittelyaika on 1 – 7  päivää.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.