Hösten
Kursnamn Toimintakykyisyys muistin heikentyessä
Kursdatum 18.09.2023 - 10.12.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jonna Puustinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 10.09.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Toimintakykyisyys muistin heikentyessä

18.09.2023 - 10.12.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat erotella erilaisia muistisairauksia ja muistihäiriöitä
  • Pystyt selittämään erilaisia muistisairauden oireita sekä normaalin ja epänormaalin eroja
  • Osaat perustella muistisairauksien varhaisen tunnistaminen merkitystä ja erilaisia hoidon linjauksia sekä tunnet periaatteet lääkehoidosta ja lääkkeettömistä hoitomuodoista
  • Löydät ratkaisuja muistisairauksien puheeksiottamiseen
  • Pystyt perustelemaan muistisairaan ja hänen läheisen kohtaamisen tärkeyttä
  • Pystyt soveltamaan osaamistasi muistisairaan muuttuneen käyttäytymisen tulkitsemisessa
  • Ymmärrät muistisairauksien vaikutuksia kognitiiviseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn

Sisältö

  • Muistihäiriöt, muistisairaudet ja niiden kohtaaminen
  • Muistisairauden toteaminen ja lääketieteellisen hoidon perusteita
  • Muistisairauksien vaikutus toimintakykyyn

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Itsearviointi ja verkkotestit

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa, Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson Moodlen materiaalit opiskellaan ja verkkotestit suoritetaan osioittain opintojakson toteutuksen aikataulussa.

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa 135 h opiskelijan itsenäistä työaikaa.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.