Sommaren
Kursnamn Toimitusketjujen turvallisuus
Kursdatum 02.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 23.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Toimitusketjujen turvallisuus

02.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Tiedostat koko toimitusketjun logistisiin toimintoihin liittyvät niin materiaaliset kuin henkilöihinkin kohdistuvat turvallisuusasia ja uhat. Osaat soveltaa turvallisuutta parantavia peiaatteita ja käytäntöjä toimitusketjun suunnittelussa. Sisältö: Mitä eri seikkoja sinun tulee huomioida toimitusketjun turvalliseen toimintaan vaihe vaiheelta? Miten voit parantaa toimitusketjun turvallisuutta mm. hävikkiä, vahinkoja sekä rikollista toimintaa vastaan?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 

1-5

Opiskelija osaa • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti • työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntija-tehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia • arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa • edistää tiimin tavoitteellista toimintaa • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

 

 

Arbetsformer och schemaläggning

Kaikki kurssin opetusmateriaali on Learnissa kurssialustalla eikä opiskelija tarvitse muuta aineistoa kurssin suorittamiseen.