Non-stop
Kursnamn Toteuta lääkehoitoa turvallisesti – sosionomi, geronomi, lähihoitaja
Kursdatum 08.08.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 02.06.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Toteuta lääkehoitoa turvallisesti – sosionomi, geronomi, lähihoitaja

08.08.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pvk-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (lääkkeen antotavat)

Opintojakson aiheosat:

 1. Johdanto turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen
 2. Lääkehoitoprosessi
 3. Lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 4. Enteraalinen lääkitseminen
 5. Parenteraalinen lääkitseminen/perusteet
 6. Parenteraalinen lääkitseminen/lääkkeen antaminen injektiona
 7. Ohjaus ja neuvonta
 8. Kipulääkkeet, PKV-lääkkeet ja psyyken lääkkeet
 9. Ikääntyneiden lääkehoito
 10. Kehitysvammaisten lääkehoito
 11. Lääkelaskut

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoa

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tulostaa todistuksen opintojakson suorituksesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Info

Nonstop -opintojaksolla opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Ensimmäinen aloitus 8.8.2023

Mer information

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja

Anmälningsinformation

Peruminen: Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse avoinamk@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi. Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.