Våren
Kursnamn Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla
Kursdatum 20.02.2023 - 14.05.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Minna Kuvajainen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla

20.02.2023 - 14.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • kuvata lapsuudenaikaisten haitallisten kokemusten (ACE) syntymekanismia sekä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia
  • tunnistaa traumaattisen stressin merkkejä sekä traumaperäisen kasvun mahdollisuuden
  • nimetä ja kuvata traumainformoidun lähestymistavan kulmakivet
  • tunnistaa mitä turvan tunteen huomioiminen tarkoittaa työyhteisön eri tasoilla
  • arvioida omaa ammatillista itsetuntemustaan tunnetaitojen ja myötätuntoisen kohtaamisen näkökulmasta

Sisältö:

  • Lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutukset, traumaattinen stressi, traumaperäinen kasvu, traumainformoitu lähestymistapa, sietoikkuna, polyvagaaliteoria, kiintymyssuhde, ammatillinen itsetuntemus, tunnetaidot, myötätuntoinen kohtaaminen.

Förkunskapskrav

Opiskelijalla tulee olla vähintään yksi harjoittelu tehtynä tai 2 kk työkokemusta sosiaali-, terveys- tai ohjausalan yksikössä  (edellytys kehittämistehtäväosuudessa).

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit opintojakson toteutussuunnitelmasta.

Arbetsformer och schemaläggning

Virtuaalitoteutus ajalla 20.2.2023 – 30.4.2023  Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Sisältää ajoitettuja tehtäviä. Tehtävien tekemiseen on varattava noin 15 tuntia joka viikko (yhteensä 135 tuntia). Katso tarkempi aikataulu totetussuunnitelmasta.

Vapaaehtoinen orientaatio (Zoom) 16.3.2023 klo 15-16. Vapaaehtoinen ohjaus ja keskustelu (Zoom) 27.3.2023 klo 15-16.

Mer information

Osallistujan on hyvä olla tietoinen, että opintojaksolla käsiteltävät teemat saattavat aktivoida mahdollisia omia vanhoja traumakokemuksia, jolloin on hyvä varmistaa, että saa tukea niiden käsittelyyn.

Huom!  Traumainformoitu työote on eri asia kuin posttraumaattisen stressireaktion hoitomuoto tai muu traumaspesifi hoitaminen. Traumainformoitu lähestymistapa on koko työyhteisön ja lopulta yhteiskunnan muuttamista traumaa ymmärtäväksi ja turvan kokemusta vahvistavaksi niin arkisessa kanssakäymisessä peruspalveluissa kuin erityispalveluiden parissa.

 

Anmälningsinformation

Tällä opintojaksolla paikkoja yhteensä 200. Käytä ilmoittautumislomakkeella opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että se on oikein kirjoitettu). Saat ilmoittautumisen jälkeen automaattisen ilmoituksen ilmoittautumisen onnistumisesta. Mikäli viestiä ei tule heti kohta, sähköpostiosoite on väärin kirjoitettu. Hyväksymiskirjeet ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä, koska kaikki mahtuvat kurssille.