Hösten
Kursnamn Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla
Kursdatum 19.09.2022 - 27.11.2022
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Minna Kuvajainen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 11.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla

19.09.2022 - 27.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • kuvata lapsuudenaikaisten haitallisten kokemusten (ACE) syntymekanismia sekä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia
  • tunnistaa traumaattisen stressin merkkejä sekä traumaperäisen kasvun mahdollisuuden
  • nimetä ja kuvata traumainformoidun lähestymistavan kulmakivet
  • tunnistaa mitä turvan tunteen huomioiminen tarkoittaa työyhteisön eri tasoilla
  • arvioida omaa ammatillista itsetuntemustaan tunnetaitojen ja myötätuntoisen kohtaamisen näkökulmasta

Sisältö:

  • Lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutukset, traumaattinen stressi, traumaperäinen kasvu, traumainformoitu lähestymistapa, sietoikkuna, polyvagaaliteoria, kiintymyssuhde, ammatillinen itsetuntemus, tunnetaidot, myötätuntoinen kohtaaminen.

Förkunskapskrav

Opiskelijalla tulee olla vähintään yksi harjoittelu tehtynä tai 2 kk työkokemusta sosiaali- tai terveysalan yksikössä (edellytys kehittämistehtäväosuudessa).

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit opintojakson toteutussuunnitelmasta.

Arbetsformer och schemaläggning

Virtuaalitoteutus ajalla 19.9.-27.11.2022 Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Sisältää ajoitettuja tehtäviä. Tehtävien tekemiseen on varattava noin 15 tuntia joka viikko (yhteensä 135 tuntia).

Vapaaehtoinen orientaatio (Zoom) 26.9. klo 15-16. Vapaaehtoinen ohjaus ja keskustelu (Zoom) 31.10. klo 15-16.

Mer information

Osallistujan on hyvä olla tietoinen, että opintojaksolla käsiteltävät teemat saattavat aktivoida mahdollisia omia vanhoja traumakokemuksia, jolloin on hyvä varmistaa, että saa tukea niiden käsittelyyn.

Huom!  Traumainformoitu työote on eri asia kuin posttraumaattisen stressireaktion hoitomuoto tai muu traumaspesifi hoitaminen.

 

Anmälningsinformation

Tällä opintojaksolla paikkoja yhteensä 200, joten yleensä kaikki mahtuvat mukaan. Käytä ilmoittautumislomakkeella opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että se on oikein kirjoitettu). Saat ilmoittautumisen jälkeen automaattisen ilmoituksen ilmoittautumisen onnistumisesta. Mikäli viestiä ei tule heti kohta, sähköpostiosoite on väärin kirjoitettu. Hyväksymiskirjeet ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.