Sommaren
Kursnamn Traumainformoitu työyhteisö
Kursdatum 01.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Kultur HUB, Hälsa och välmående HUB, Business HUB
Lärare Anna-Kaarina Koivula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Traumainformoitu työyhteisö

01.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa kuvata peruspiirteet traumojen synnystä, vaikutuksista arkeen sekä ehkäisy-, tuki- ja toipumiskeinoista.
 • Opiskelija tietää traumainformoidun lähestymistavan kulmakivet yksilö- ja yhteisötasolla
 • Opiskelija on perehtynyt traumainformoituun ajattelutapaan työntekijän, työyhteisön ja johtajuuden näkökulmasta.
 • Opiskelija tunnistaa traumainformoidun työotteen lähisuuntausten peruspiirteitä nykyhetken työelämän muutostrendeissä.

Sisältö:

 • lapsuusajan haitalliset kokemukset/ACE (adverce chilhood experiences) ja suojaavat tekijät
 •  traumainformoidun ajattelun perusteita
 • itsetuntemus, vireystilaikkuna
 • tunnetaidot, myötätunto, resilienssi
 • sisäinen johtajuus
 • elämän käsikirjoitusmenetelmän soveltaminen omaan elämään
 • yhteisöllinen itsetuntemus
 • yhteisön sisäinen käsikirjoitus
 • turvapaikkamallin (sanctuary model) tai jonkin muun kehittämismallin soveltaminen johonkin anonyymiiin työyhteisöön
 • systeemiäly työelämässä

Förkunskapskrav

Suositeltavaa, että oman alan perus- ja ammattiopinnot on pääosin suoritettuna ennen jakson aloitusta ja/tai muutaman vuoden työkokemus omalta alalta.

Bedömningskriterier

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa nimetä kurssin perusasiat ja hyödyntää niitä tehtävissään. Kuvailee teorian ja tutkimusten antamaa tietoa.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa vertailla ja soveltaa kurssin teemoja yksilö- ja yhteisötasolla

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kurssin teemoja yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen verkkototeutus

Info

Nettiyhteys

Mer information

Osa materiaalista englanninkielistä.

Traumainformoitu työ ei tarkoita posttraumaattisen stressireaktion hoitoa, vaan ehkäisevää ja rakenteellista kehittämistyötä

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).