Sommaren
Kursnamn Tukihenkilötyö – turvallisena aikuisena lastensuojelun lapselle
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Tukihenkilötyö – turvallisena aikuisena lastensuojelun lapselle

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: – Ymmärrät tukihenkilötyön merkityksen lastensuojelun asiakkaalle – Ymmärrät tukihenkilötyötä ohjaavan lainsäädännön – Ymmärrät tukihenkilötyön taustalla olevaa teoriatietoa ja tutkimusta – Ymmärrät tukihenkiltyön eri muotoja Sisältö: – Tukihenkilötyön merkitys lastensuojelun asiakkaalle – Tukihenkilötyötä ohjaava lainsäädäntö – Tukihenkiltyön teoreettinen viitekehys – Tukihenkilötyön eri muodot

Bedömningskriterier

Arviointi: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakson tarkemmat tiedot löytyvät Learnistä.