Hösten | Fullbokad
Kursnamn Tulevaisuuksien ennakointi
Kursdatum 07.09.2022 - 15.12.2022
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Kirsi Kallioniemi, Jussi Mozo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Tulevaisuuksien ennakointi

07.09.2022 - 15.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
  • hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
  • käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä

Sisältö:

  •  Strateginen johtaminen ja ennakointi käsitteinä, ajattelutapana ja käytäntöinä.
  • Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehittämistyössä.
  • Opintojaksolla käytettäviä menetelmiä: Trendien tunnistaminen, skenaariot ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä osa näistä: Lootus-kukka, Tulevaisuuspyörä, PESTEL-analyysi, Tulevaisuustaulukko, ja erilaiset aivoriihimetodit kuten Tulevaisuusverstas, sekä ketterät menetelmät.

Förkunskapskrav

Ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Bedömningskriterier

1-5

Opintojakson arviointi muodostuu toimeksiantotehtävän raportoinnista, johon sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (50 %) ja strategisen johtamisen osuuden raportoinnista (50 %).

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteuteaan kokonaan verkossa 7.9. – 15.12.2022.  Verkkototeutus, jolla yhteisiä verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan kerran viikossa. Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä. Opintojaksolla työstetään hankkeelta saatua toimeksiantoa ja laaditaan toimeksiannosta loppuraportti. Osallistuminen verkkoluentoihin helpottaa opintojakson tehtävien ja toimeksiannon tekemistä. Katso luentoaikataulu toteutussuunnitelmasta.

Info

Opintojakso sisältää kaksi toisiaan täydentävää osaa: Ennakointi ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät (3 op), opettaja Kirsi Kallioniemi Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (2 op), opettaja Jussi Mozo

Mer information

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.