Sommaren
Kursnamn Tuloksekas johtaminen
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Virolainen Ilkka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tuloksekas johtaminen

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojakso tähtää johtamistaitojen kehittämiseen. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista tuloksekkaasta johtamisesta. Lähestymistapa johtajuuteen ja lähijohtajana kehittymiseen on monipuolinen ja kokonaisvaltainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa hyödyntää oman mielen voimavaroja johtaakseen itseään tehokkaasti.
  • osaa määritellä huipputiimin elementit sekä tietää miten kehittää tiimiä kohti huipputiimiä.
  • osaa hyödyntää valmentavaa otetta johtamisessa.
  • osaa huomioida innovatiivisuuden edistämiseen liittyvät seikat johtamisessa.
  • osaa kehittää itseään esihenkilönä.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi pohjautuu tentteihin ja kurssitehtävään.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • itsenäinen opiskelu hyödyntäen Moodle-alustan materiaalia sekä kirjallisuutta
  • tentti
  • kurssitehtävä

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.