Hösten | Fullbokad
Kursnamn Tunnista ja tuotteista osaamisesi
Kursdatum 29.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Ulla Kärnä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 20.11.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Tunnista ja tuotteista osaamisesi

29.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • Tietää mitä osaa
  • Osaa erotella ydinosaamisen ja miten se on hankittu
  • Tunnistaa myös opintojen ulkopuolella (esim. harrastuksissa) hankitun osaamisen
  • Osaa pukea osaamisensa sanoiksi tai kuviksi- osaa osoittaa eri tavoin omaa osaamistaan käytännössä
  • Osaa laatia itselleen tavoitteellisen toimintasuunnitelman
  • Ymmärtää mitä mahdollisuuksia ja tarpeita maailma tarjoaa hänelle

Sisältö

Missä olet ollut?

Missä olet nyt: nykyhetken osaaminen, tiedot ja taidot?

Mitä tavoitteita asetat tulevaisuuteen ja miksi?

Opintojaksolla pohdit eri menetelmin edellä mainittuja asioita, laadit toimintasuunnitelmasi ja teet jotain asian eteen sekä arvioit onnistumistasi.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakson suoritukset ovat itsenäisiä tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Info

Opintojakson sopii kaikille itsensä tuntemisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.