Non-stop
Kursnamn Tunteet ja asiakaskokemus (YAMK)
Kursdatum 14.08.2023 - 18.08.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Business HUB
Lärare Petra Yli-Kovero
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 30.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tunteet ja asiakaskokemus (YAMK)

14.08.2023 - 18.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija:

 • ymmärtää tunteiden merkityksen asiakaskokemuksessa ja kilpailijoista erottautumisessa
 • ymmärtää tunteiden vaikutuksen päätöksentekoon sekä tiedostetusti että tiedostamatta
 • ymmärtää henkilöstön roolin tunnekokemuksen luomisessa
 • osaa mitata tunteita ja soveltaa mittaustapoja
 • osaa arvioida tunteiden merkityksen tulevaisuutta yritysten erottaumistekijänä

Sisältö:

 • OSIO 1 Tunteiden merkitys
 • OSIO 2 Tunteiden vaikutus asiakaskokemukseen
 • OSIO 3 Henkilöstön rooli tunnekokemuksessa
 • OSIO 4 Tunteiden mittaaminen
 • OSIO 5 Tunteiden tulevaisuus
 • Lopputentti

 

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson toteutuu itsenäisenä verkko-opintona Moodle-alustalla.

Kurssin suoritus rakentuu seuraavista tehtävistä:

 • osiokohtaiset itseopiskelumateriaalit, joista osa on englanninkielisiä
 • osiokohtaiset opintopäiväkirjatehtävät
 • lopputentti

Info

Opintopäiväkirjatehtäviä ei arvostella, niihin ei tarvitse merkitä lähdetietoja, vaan ne saavat olla hyvinkin vapaamuotoisia pohdintoja ja oivalluksia aiheesta. Huomioithan, että opintopäiväkirjatehtävät käyvät läpi TurnIt tarkistuksen.

Itseopiskelumateriaalit toimivat lopputentin aineistona, josta tulee saada vähintään arvosana 5 hyväksytyn suorituksen saamiseksi. Tentin saa tarvittaessa uusia.

Mer information

Toteutus on suunnattu kaikille YAMK-opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tunteiden vaikutuksesta asiakaskokemukseen, joko myyjän/palvelun tuottajan tai asiakkaan näkökulmasta. Opiskelijalla tulisi olla jo perustiedot asiakaskokemuksen rakentumisesta hallussa, mutta aiheen teoriaa palautellaan mieleen kurssilla.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 30 €.