Hösten | Fullbokad
Kursnamn Tuotetiedon hallinta
Kursdatum 24.08.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Juha Porvali
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 20.08.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Tuotetiedon hallinta

24.08.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii tuotetiedonhallinnan toiminnan eri vaihtoehtoineen sekä tunnistaa järjestelmien ominaisuuksia ja toimintoja. Opiskelija pystyy ratkaisemaan tuotetiedonhallintaan liittyviä keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan ja hyödyntämään osaamistaan myös jatkossa.

Sisältö

  • Tuoterakenne PDM-järjestelmässä
  • Nimikkeet PDM-järjestelmässä
  • Järjestelmäarkkitehtuuri
  • Dokumenttien versiointi
  • Tuotekonfigurointi

 

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa, valita, aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää, ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti. Johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina digitaalisella oppimisalustalla.

Anmälningsinformation

Kurssikiintiö Campus Online opiskelijoille on 50